SINGHA TDT BANGKOK

ระยะเวลาจัดทัวร์นาเม้นท์
เงินรางวัล
26-27 เมษายน 2017 600,000 บาท
@Suvarnabhumi Golf and Country, Bangkok รอบคัดเลือก: 24 เมษายน 2017

การแบ่งวันที่ทำการแข่งขันของรายการ

รอบคัดเลือก 24 เมษายน 2017
Round 1 26 เมษายน 2017
Round 2 27 เมษายน 2017

วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้

  • กรอกใบสมัครลงลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย
  • จ่ายเงินค่าลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
  • แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งไปที่อีเมล์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Professional Golf Association of Thailand