SINGHA-SAT PGA BANGKOK

ระยะเวลาจัดทัวร์นาเม้นท์
เงินรางวัล
19-22 เมษายน 2017 2,000,000 บาท
@Suvarnabhumi Golf and Country, Bangkok รอบคัดเลือก: 17 เมษายน 2017

การแบ่งวันที่ทำการแข่งขันของรายการ

รอบคัดเลือก 17 เมษายน 2017
Round 1 19 เมษายน 2017
Round 2 20 เมษายน 2017
Round 3 21 เมษายน 2017
Round 4 22 เมษายน 2017

วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้

  • กรอกใบสมัครลงลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย
  • จ่ายเงินค่าลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
  • แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งไปที่อีเมล์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Professional Golf Association of Thailand