หลักสูตรกอล์ฟ

หลักสูตร 10 ชั่วโมง

สอนพื้นฐานการเล่นทั้งหมดของกีฬากอล์ฟ วงสวิงไม้ การตีลูกออนกรีน การพัด การวางแผนการเล่น เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการหัดเล่นกอล์ฟ

อัตราค่าสอน

แบบเดี่ยวคนละ    5,000 บาท
แบบคู่ลงเรียนพร้อมกันคู่ละ  8,000 บาท

หลักสูตร 1 ชั่วโมง

สอนการเล่นเฉพาะจุด เทคนิคการตีต่างๆ หรือ ต้องการแก้ไขข้อบกพร่อง เพิ่มเติมทักษะให้ดีขึ้น

อัตราค่าสอน

ชั่วโมงละ 800 บาท