ทักษะการทรงตัวในการตีกอล์ฟให้ดี

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องให้ความสำคัญกับการยืนและการทรงตัวเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ เริ่มตั้งแต่การยืนบนขาทั้งสองของอย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบของกอล์ฟนั้นแตกต่างจากกีฬาอื่นๆ ตรงที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไดนามิค มีจุดศูนย์ถ่วงที่สมดุล การทรงตัวที่ดีจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตีกอล์ฟ ถ้ามีการทรงตัวที่ดีวงสวิงในการตี และน้ำหนักทิศทางก็จะควบคุมได้ดีส่งผลให้การตีออกมาประสบความสำเร็จในทิศทางและน้ำหนักที่ต้องการได้

ถ้าต้องการทรงตัวให้ได้ดีในขณะตีกอล์ฟก่อนอื่นจะต้องเข้าใจในหลักของสรีระของร่างกาย และ การเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเสียก่อน  เท้าคือฐานของร่างกายที่จะทำให้การยืนมั่นคง จำเป็นจะต้องให้ขนานกันกับขนาดของไหล่ทั้งสองข้าง หัวเข่าเป็นจุดพักของร่างกาย  การทรงตัวเมื่อตีกอล์ฟจะมีสองลักษณะคือ การทรงตัวเมื่ออยู่นิ่งคือเมื่อจรดไม้ที่ลูกกอล์ฟ และเล็งระยะและแรงเหวี่ยงก่อนเตรียมการตี และการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว

การทรงตัวที่ดีในการตีกอล์ฟต้องเริ่มจากท่ายืนเมื่อเตรียมจะตี การวางเท้าควรจะมีระยะความกว้างระหว่างเท้าทั้งสองข้างเท่ากับระยะความกว้างของหัวไหล่ ท่วงท่าขณะตีของการวางเท้าจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การยืนแบบเปิดเท้าและการยืนแบบปิดเท้า การยืนเปดเท้าคือยืนให้เท้าข้างซ้ายต่ำกว่าข้างขวาปลายขอบเท้าชี้ไปด้านซ้ายทั้งสองข้าง เมื่อตีลูกกอล์ฟจะพุ่งจากทางด้านซ้ายไปขวา ยืนแบบปิดเท้าซ้ายจะสูงกว่าเท้าขวาแนวของเท้าสองข้างจะชี้ไปด้านขวา เมื่อตีลูกกอล์ฟจะพุ่งไปจากด้านขวาไปทางซ้าย

ในส่วนของหัวเข่าและลำตัว ขณะที่จะตีกอล์ฟต้องย่อเข่าเล็กน้อยจะช่วยให้ทรงตัวได้ดีขณะที่ยืน และ ขณะเคลื่อนไหวร่างกายเกิดความมั่นคงในการทรงตัวขึ้น หัวเข่าทั้งสองควรมีทิศทางหนีบเข้าหากันเล็กน้อยจะมั่นคงกว่ากางหัวเข่าออก การทรงตัวที่ดีเข่าทั้งสองข้างจะงอในลักษณะเดียวมั่นคงทั้งตอนที่ Back swing และTop swing ในส่วนของลำตัวตั้งแต่ไหล่ไปถึงหลังจรดเอวควรจะเป็นระนาบที่เสมอกันไม่งอหลัง ศีรษะก็จะอยู่แนวเดียวกันกับกระดูกสันหลัง ทั้งหมดนี้อยู่ที่การฝึกจัดท่าทางให้เคยชินและถูกต้องจนเป็นท่าทางประจำตามธรรมชาติจะทำให้มีความมั่นคง และทรงตัวได้ดีเสมอเมื่อตีกอล์ฟ นอกจากจะทรงตัวได้ดีการทรงตัวดียังส่งผลให้แรงเหวี่ยง ในการตีลูกกอล์ฟเข้าเป้าหมายสามารถควบคุมได้อย่างที่ต้องการง่ายขึ้นด้วย