Welcome to Red Wing Golf

Red Wing Golf รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับกอล์ฟ และ นำเสนอให้ผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุด เพราะ การออกกำลังกายนั้นดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตาม เลือกกีฬาที่ใช่ในแบบที่ชอบ หากเป็นกอล์ฟแล้วเลือก Red Wing Golf เป็นผู้ดูแลการเล่นของคุณ

News Update

PLAY BETTER WITH PRO

ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม พื้นฐานถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ต้องใช้พื้นฐานค่อนข้างมาก จำเป็นต้องฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อให้ร่างกายได้จดจำถึงวิธีการตีกอล์ฟที่ถูกต้อง และให้พัฒนาไปอย่างถูกวิธี การฝึกฝนการตีวงสวิงจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้สามารถตีได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

Event Tournament

SINGHA TDT BANGKOK

ระยะเวลาจัดทัวร์นาเม้นท์ เงินรางวัล 26-27 เมษายน 2017 600,000 บาท @Suvarnabhumi Golf and Country, Bangkok รอบคัดเลือก: 24 เมษายน 2017 การแบ่งวันที่ทำการแข่งขันของรายการ รอบคัดเลือก 24 เมษายน 2017 Round 1 26 เมษายน 2017 Round 2 27 เมษายน 2017 วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ กรอกใบสมัครลงลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย จ่ายเงินค่าลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งไปที่อีเมล์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Professional Golf Association of Thailand

SINGHA-SAT PGA BANGKOK

ระยะเวลาจัดทัวร์นาเม้นท์ เงินรางวัล 19-22 เมษายน 2017 2,000,000 บาท @Suvarnabhumi Golf and Country, Bangkok รอบคัดเลือก: 17 เมษายน 2017 การแบ่งวันที่ทำการแข่งขันของรายการ รอบคัดเลือก 17 เมษายน 2017 Round 1 19 เมษายน 2017 Round 2 20 เมษายน 2017 Round 3 21 เมษายน 2017 Round 4 22 เมษายน 2017 วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ กรอกใบสมัครลงลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย จ่ายเงินค่าลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งไปที่อีเมล์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Professional Golf Association of Thailand

Golf Equipment

          

Top Player

Menu